Poliotyka prywatności

Warunki korzystania ze strony Propland

1. Dokładność zawartości

Propland podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, jednakże nie udziela żadnych gwarancji (wyraźnych, dorozumianych lub innych) co do rzetelności, dokładności lub kompletności informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej. Propland może usuwać materiały ze strony internetowej według własnego uznania bez uprzedzenia.

2. Własność intelektualna

Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i w pełni akceptują, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, pozostają przez cały czas przy Propland i/lub jej licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, dystrybuować, transmitować, redystrybuować, reprodukować, publikować, udostępniać publicznie, udzielać licencji, wykorzystywać dla celów gospodarczych, tworzyć prac pochodnych, przenosić lub sprzedawać jakichkolwiek materiałów, które mogą być zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej zgody Propland wyrażonej na piśmie. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość są chronione przez prawo autorskie, przepisy dotyczące baz danych i inne prawa własności intelektualnej, z których wszystkie są własnością Propland, jeżeli nie stwierdzono inaczej. Niezależnie od powyższego, kopiowanie wskazanych powyżej materiałów do jakiegokolwiek innego serwera lub miejsca w celu ich publikacji, reprodukcji lub dystrybucji jest całkowicie zakazane. Wszystkie znaki towarowe występujące na stronie Internetowej są własnością Propland, lub też Propland uzyskał zezwolenie od właściciela znaku towarowego do używania takiego znaku na swojej stronie internetowej.

3. Zakaz komercyjnego używania zawartości strony internetowej

Dozwolonym jest używanie materiałów, które są okresowo dostępne na stronie internetowej, wyłącznie w przypadku wyraźnego upoważnienia przez Propland lub jej licencjodawców. Niniejsza strona internetowa ma na celu dostarczać informacji dotyczących produktów Propland i jest przeznaczona wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego używania. Użytkownikom nie wolno korzystać ze strony internetowej, ani też z żadnych materiałów wyświetlanych okresowo na stronie internetowej, w celach komercyjnych, np. reklamowych, lub w celu promocji lub uaktywnienia ich na jakiejkolwiek innej stronie internetowej.

4. Linki

Propland może okresowo umieszczać na swej stronie internetowej linki do innych stron internetowych lub źródeł obsługiwanych przez inne podmioty. Linki te zamieszczane są jedynie dla wygody użytkowników i Propland nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron lub źródeł, a także nie potwierdza ani też nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich zawartość, jak również nie ponosi odpowiedzialności, ani nie kontroluje polityki ochrony prywatności (jeżeli taka istnieje) prowadzonej przez operatorów takich stron. Co do zasady Propland nie sprzeciwia się umieszczaniu linków do jej stron internetowych. Jednakże umieszczając taki link, zgadzają się Państwo tym samym, że Propland może wezwać do jego usunięcia, jeśli uzna, że zamieszczenie takiego linku jest niepożądane dla Propland ze względu na treści zawarte na stronie, lub też z jakiegokolwiek innego powodu związanego z zamieszczeniem linku.

5. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

Korzystając z niniejszej strony internetowej akceptujecie Państwo tym samym, iż jest ona oferowana „taką, jaka jest” i „jaka jest dostępna”. Propland podejmuje wszelkie niezbędne kroki, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Propland nie gwarantuje jednak, że niniejsza strona internetowa będzie działać bez zakłóceń, o każdej porze, bezpiecznie czy bezbłędnie, ani też, że takie defekty będą naprawiane, lub też, że niniejsza strona internetowa lub serwer, za pomocą którego jest udostępniana, nie zawierają wirusów programowych czy innych defektów. Propland nie jest odpowiedzialny w stosunku do Państwa z tytułu strat czy szkód, które poniosą Państwo w efekcie odwiedzenia niniejszej Strony Internetowej lub robiąc użytek z informacji dostępnych na Stronie Internetowej. W celu uchronienia się przed stratą lub szkodą, niezbędnym jest podjęcie środków ostrożności we własnym zakresie (np. poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń chroniących Państwa oprogramowanie przed wirusami oraz zapewniających możliwość przechowywania aktualnych kopii wszelkich danych).

6. Polityka ochrony prywatności

Propland szanuje prawo użytkowników do prywatności. Propland nie prowadzi rejestracji na swojej stronie internetowej, jednak dane osobowe użytkowników mogą być gromadzone przy okazji świadczenia innych usług w ramach serwisu Propland. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klientów w procesie użytkowania strony jest domniemane. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. W serwisie Propland stosujemy mechanizm „cookies”. Używamy cookies do zapamiętania informacji o użytkownikach. Rozpoznajemy internautów, aby dowiedzieć się jaka informacja jest im potrzebna i jakie jest docelowe przeszukiwanie sieci, aby sprostać przyszłym oczekiwaniom. Cookies nie niszczą systemu w komputerze użytkownika, ani nie wpływają na jego sposób działania. Każda przeglądarka posiada opcję wyłączenia tego mechanizmu. Serwis Propland zawiera odnośniki do innych witryn w Internecie, będących własnością podmiotów nie powiązanych z Propland, zatem nie ponosimy odpowiedzialności za dane, które uzyskacie Państwo na tych stronach.

7. Prawo obowiązujące

Niniejsze zasady używania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. Akceptując konieczność przestrzegania niniejszych zasad używania, nieodwołalnie podporządkowują się Państwo jurysdykcji sądów polskich.